BÁN DẾ MÈN THỊT-GIỐNG

  • Thread starter TRẠI DẾ MÈN HOÀNG HOÀN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẠI DẾ MÈN HOÀNG HOÀN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI DẾ MÈN HOÀNG HOÀN
- Địa chỉ: THÔN 7 XÃ tÂN PHÚC HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH THANH HÓA
- Tel, Fax: ::: FaX 0984095086
- email:
================================

<p>HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; NH&Acirc;N GIỐNG V&Agrave; NU&Ocirc;I TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG DẾ M&Egrave;N,LOẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG RẤT DỄ NU&Ocirc;I V&Agrave; CHO KINH TẾ CAO,ĐẦU TƯ&nbsp;&Iacute;T T&Ugrave;Y V&Agrave;O QUY M&Ocirc; NU&Ocirc;I CỦA C&Aacute;C BẠN.</p><p>NẾU AI C&Oacute; NHU CẦU TH&Igrave; XIN LI&Ecirc;N HỆ THEO&nbsp;ĐỊA CHỈ (CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẴN S&Agrave;NG TƯ VẤN MIỄN PH&Iacute; TẬN T&Igrave;NH CHU&nbsp;Đ&Aacute;O)&nbsp;</p><p>MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ: TRẠI DẾ M&Egrave;N HO&Agrave;NG HO&Agrave;N: &nbsp;TH&Ocirc;N 7 X&Atilde; T&Acirc;N PH&Uacute;C HUYỆN N&Ocirc;NG CỐNG - THANH H&Oacute;A- ĐT: 0984095086 - 0974695018</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top