Bán Dế Thái Đen, Dế Thái Trắng, Dế Giống, Dế Thịt giá rẻ!

  • Thread starter Mat
  • Ngày gửi
M

Mat

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mat
- Địa chỉ: số 10, ngõ 64, phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Tel, Fax: 0438643959 ::: FaX
- email: xtas_and_nen@yahoo.com
================================

<p>B&aacute;n Dế Th&aacute;i đen, Dế Th&aacute;i trắng, Dế giống, Dế thịt cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; nhu cầu kinh doanh dế, c&aacute;c trang trại, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n bia, qu&aacute;n nhậu...với mức gi&aacute; rẻ, cạnh tranh. Tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i dế miễn ph&iacute;, hỗ trợ t&igrave;m đ&acirc;u ra cho c&aacute;c hộ kinh doanh dế.<br /></p><p>Li&ecirc;n hệ: &ocirc;ng M&aacute;t</p><p>Địa chỉ: số 10, ng&otilde; 64, phố Phan Đ&igrave;nh Gi&oacute;t, Phương Liệt, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội</p><p>Số cố định: (043) 8643959</p><p>Số di động: 0944 641 728 </p><p>Email:xtas_and_nen@yahoo.com <br /></p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top