Bán dông giống, dông thit. Ai co nhu cầu liên hệ

  • Thread starter Nguyá»…n Duy Hào
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Duy Hào

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Duy Hào
- Địa chỉ: nhơn tân - an nhơn - bình dịnh
- Tel, Fax: 0979025479 ::: FaX
- email: nguyenduynhat84@yahoo.com
================================

<font size="2">Tại cơ sở chăn nu&ocirc;i của ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện nay đang c&oacute; b&aacute;n d&ocirc;ng thịt v&agrave; d&ocirc;ng giống chất lượng cao với gi&aacute; phải chăng.Ai c&oacute; nhu cầu về giống, thịt v&agrave; kỉ thuật chăn nu&ocirc;i d&ocirc;ng đạt hiệu quả h&atilde;y li&ecirc;n hệ số dt:0979025479 (gặp anh Vui) hoăc email:nguyenduynhat84@yahoo.com.vn</font><br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top