BÁN ĐU ĐỦ - ỚT SỪNG CHÂU PHI

  • Thread starter NHÀ NÔNG VIỆT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NHÀ NÔNG VIỆT

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHÀ NÔNG VIỆT
- Địa chỉ: TP. HCM - LONG AN
- Tel, Fax: 0984.282.185 ::: FaX
- email: doanvanthanhltt@gmail.com
================================

<p><strong>MUỐN HỢP T&Aacute;C MUA B&Aacute;N VỚI CTY, C&Aacute; NH&Acirc;N C&Oacute; NHU CẦU VỀ:</strong></p><p>1. <strong>ĐỦ ĐỦ</strong> (KHOẢNG 10.000 C&Acirc;Y) CHẤT LƯỢNG TỐT, QUY TR&Igrave;NH CHĂM S&Oacute;C AN TO&Agrave;N.</p><p>2. <strong>ỚT SỪNG CH&Acirc;U PHI</strong> (GIỐNG CTY TRANG N&Ocirc;NG): KHOẢNG (20.000 C&Acirc;Y).</p><p><strong>3. HỢP T&Aacute;C C&Aacute;C CTY, DN TRONG V&Agrave; NGO&Agrave;I NƯỚC VỀ CHIẾT XUẤT MŨ ĐU ĐỦ, TH&Acirc;N ĐU ĐỦ...</strong></p><p><strong>EMAIL: <a href="mailto:doanvanthanhltt@gmail.com">doanvanthanhltt@gmail.com</a></strong></p><p><strong>mobile: 0984282185</strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top