Bán Đu đủ

  • Thread starter Nguyen Mos
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Mos

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Mos
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>Cần b&aacute;n đu đủ hồng phi, chất lượng tốt, tr&aacute;i to, số lượng nhiều (hơn 3000 c&acirc;y đang cho thu hoạch).</p><p>&nbsp;Địa điểm vườn: B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP HCM</p><p>Li&ecirc;n hệ:</p><p>Ng&ocirc; Văn Lợi: 0949946151.</p><p>Nguyen Mos: 0984.282.185.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top