Ban Dui giong thuan gia re tai mien bac

  • Thread starter connhanong_f1
  • Ngày gửi
C

connhanong_f1

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div>Chao ba con,</div><p>Sau nhieu nam nghien cuu va nuoi thanh cong con Dui ( hay con goi la con Dun, con chuot nua ). Hien nay chung toi dang co Dui giong de cung cap cho ba con nong dan chan nuoi lam giau.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>- Dui giong moi tach me</p><p>- Dui giong truong thanh</p><p>- Dui bo me dang mang thai, da sinh san ...</p><p>&nbsp;Ba con co nhu cau ve con giong va ky thuat chan nuoi Dui sinh san, Dui thuong pham xin vui long lien he voi chung toi qua dia chi tren hoac qua so dien thoai:&nbsp;</p><p>&nbsp;0904 27 25 08 gap anh Nguyen</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải Nguyên
- Địa chỉ: Thôn Nội Hoàng Đông, Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh
- Điện thoại: 0904272508 - Fax:
- email: namnguyen668@gmail.com
 

Đối tác


Top