Bán Dúi giống thuần

  • Thread starter thanhhuyenvp
  • Ngày gửi
T

thanhhuyenvp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhhuyenvp
- Địa chỉ: Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0987266790
- email: huanhuyen.vp@gmail.com
================================

<font size="5">&nbsp;B&aacute;n D&uacute;i giống, C&oacute; giấy tờ x&aacute;c nhận nguồn gốc.</font><font size="5"> <p>Li&ecirc;n hệ: Nguyễn Thanh Huyền </p><p>Đ/c: Vĩnh Y&ecirc;n - Vĩnh Ph&uacute;c; ĐT: 0987.266.790</p><p>Cụ thể như sau:</p><p>- D&uacute;i giống: 200.000đ/01con.</p><p>- D&uacute;i bố mẹ: 500.000đ/01 con (hoặc 500.000đ/kg)</p><p>&nbsp;</p><p></p></font>
 

truongkhoi2004

truongkhoi2004

Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu
#3
Lộn chuồng bác ah
Đây là box sinh vật cảnh. Bác phải vào mục mua bán chăn nuôi cơ
 

Đối tácTop