BÁN DÚI GIỐNG

  • Thread starter Tuantuvp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tuantuvp

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuantuvp
- Địa chỉ: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0906201789
- email: tuantuvp@gmail.com
================================

<p align="justify"><font size="3">- D&uacute;i l&agrave; con nu&ocirc;i mới, dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro, hoa lợi kh&aacute;. </font></p><p align="justify"><font size="3">- D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm,tiết c&ograve;n l&agrave; vị thu&ocirc;c chữa chẩy m&aacute;u cam, hoa măt... </font></p><font size="3">- Nu&ocirc;i d&uacute;i cũng l&agrave; chương tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; bảo tồn quỹ gen v&agrave; đa dạng sinh học Việt Nam. </font><font size="3"><p align="justify"><font size="3"><font size="3">- Gi&aacute; D&uacute;i thương phẩm 200.000 đồng/kg. </font></font></p><p align="justify"><font size="3">- Gi&aacute; D&uacute;i giống: 300.000 đồng/kg</font></p><p align="justify"><font size="3">- Gi&aacute; D&uacute;i bố mẹ: 1.000.000 đồng/đ&ocirc;i</font></p></font><p align="justify"><font size="3">- Mọi chi tiết li&ecirc;n quan anh Tuấn - điện thoại: 0906.201.789</font></p><font size="3"><p align="justify"><br />&nbsp;</p></font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top