Bán dung dịch dinh dưỡng pha sẵn ở Hà Nội

  • Thread starter DIEULINH
  • Ngày gửi
D

DIEULINH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dieu linh
- Địa chỉ: số 3 -352/15 -Đường Giải Phóng - Hà Nội
- Tel, Fax: 04.36649152 ::: FaX
- email: seiou_80@yahoo.com
================================

<p>H&atilde;y t&igrave;m địa chỉ tin cậy v&agrave; để mua sản phẩm bạn nh&eacute;. Hiện cửa h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; dung dịch dinh dưỡng pha sẵn v&agrave; c&aacute;c thiết bị nhỏ giọt để tưới ti&ecirc;u đ&oacute; ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng tui c&oacute; nhiều giống rau lắm . Nếu gia đ&igrave;nh bạn n&agrave;o chưa c&oacute; vườn rau như &yacute; muốn h&atilde;y li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng tui ch&uacute;ng tui sẽ đến v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c bạn qua số 04.36649152 hoặc 01655299195 gặp bạn Linh nh&eacute; email <a href="mailto:seiou_80@yahoo.com">seiou_80@yahoo.com</a> </p><p>Cảm ơn c&aacute;c bạn!</p>
 
Back
Top