Ban duong dextrose, vitamin C, iodine, saponin, phu gia sx TACN, thuoc thu y- thuy san, nong nghiep

  • Thread starter A.Đức
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

A.Đức

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.Đức
- Địa chỉ: Tp.HCM
- Tel, Fax: 0913 898 494 ::: FaX
- email: nguyenhoaiduc74@yahoo.com
================================

<p>Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khảu v&agrave; kinh doanh duong dextrose, vitamin C, iodine, saponin, phu gia sx TACN, thuoc thu y- thuy san, nong nghiep, chất xử l&yacute; nước....</p><p>Giao h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng, thuận lợi, dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p>Rất h&acirc;n hạnh phục vụ Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng.</p><p>Li&ecirc;n hệ: A.Đức - 0913 898 494&nbsp;</p><p><a href="mailto:nguyenhoaiduc74@yahoo.co">nguyenhoaiduc74@yahoo.co</a>m</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top