ban ech giong thai lan

  • Thread starter levtrung
  • Ngày gửi
L

levtrung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le van trung
- Địa chỉ: tan chau - tay ninh
- Tel, Fax: 0932030009 ::: FaX
- email: mcpgroup@yahoo.com
================================

<p><strong><font size="4">trại em c&oacute;&nbsp;ếch giống th&aacute;i lan</font>&nbsp;,<font size="4"> c&oacute; quanh nam số lượng nhiều , mời c&aacute;c chủ đầu tư ,c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; nhu cầu .... xin li&ecirc;n hệ với em.</font></strong></p><p><strong><font size="4">tư vấn v&agrave; hỗ trợ kĩ thuật nu&ocirc;i đến khi b&aacute;n.</font></strong></p><p><strong><font size="4">bao lu&ocirc;n đầu ra .... </font></strong></p>
 
Back
Top