BÁN ẾCH GIỐNG VÀ ẾCH THỊT

  • Thread starter Phan Văn Chín
  • Ngày gửi
P

Phan Văn Chín

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Văn Chín
- Địa chỉ: Thôn Trà Giang 2- xã Lưong Sơn - huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
- Tel, Fax: 0987507517
- email:
================================

<p>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại gống ếch nuội, chất lượng cao. Hướng dẫn v&agrave; hổ trợ kỹ thuật nu&ocirc;i ếch thịt, cho lợi nhuận cao. Quiy1 kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ : Phan Văn Ch&iacute;n, th&ocirc;in Tr&agrave; Giang 2 - x&atilde; Lương Sơn - huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0987507517</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự
  • Mua Bán Thỏ Giống thỏ Thịt
    • Thread starter Trai_Tho_Tay_Nguyen
    • Ngày gửi


  • Back
    Top