BÁN ẾCH GIỐNG

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 56/6 b KP3 đường Xuân trường , F Linh Xuân, Quận Thủ Đức,TP.HCM
- Tel, Fax: 0908.777.051 ::: FaX
- email: K.oanh29@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14pt; color: #222222; font-family: Tahoma" /></p><span style="font-size: 14pt; color: #222222; font-family: Tahoma">Hiện trại ếch ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung ứng cho thị trường ếch con, ếch giống, ếch thịt, ếch bố mẹ.<br />Trao đổi kinh nghiệm cho ếch đẻ bằng phương ph&aacute;p nh&acirc;n tạo.<br />Nhận đặt h&agrave;ng với số lượng lớn.<br />Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i ếch, tỷ lệ sống v&agrave; cho thịt cao.<br />Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; color: #222222; font-family: Tahoma">56/6 b KP3 đường Xu&acirc;n trường , F Linh Xu&acirc;n, Quận Thủ Đức,TP.HCM <p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 14pt; color: #222222; font-family: Tahoma">ĐT :0908.777.051 A XIU <p>&nbsp;</p></span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top