bán ếch thít

  • Thread starter Nguyá»…n phú anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn phú anh
- Địa chỉ: Hòa tiến
- Tel, Fax: ::: FaX 0935024737
- Email: axaydung@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;b&aacute;n ếch thịt tại đ&agrave; nẵng đ&acirc;y gi&aacute; 40.000đ/kg </p><p>li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i nh&eacute; :0935024737 </p><p>Giao h&agrave;ng tận nơi tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đ&agrave; nẵng số lượng &gt;=5kg /tr&ecirc;n lần giao </p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top