Bán Gà con giống (đặc sản) với số lượng lớn, chất lượng đảm bảo*( hà nàm)

  • Thread starter hoangvietquyen
  • Ngày gửi
H

hoangvietquyen

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email:
================================

<p><em>B&agrave; con c&oacute; nhu cầu muốn mua g&agrave; con th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i!</em></p><p><em>Địa chỉ:</em> <strong>Ti&ecirc;n phong - Duy Ti&ecirc;n - H&agrave; Nam</strong>.</p><p><em>Miền Bắc:</em> Li&ecirc;n hệ 0977762186.(Anh Quyền)</p><p><strong><em>Xin b&agrave; con lưu &yacute; : 0977762186. (Anh Quyền)</em></strong></p><p>H&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; được những con G&agrave; giống đẹp như mong muốn.</p><p><em><u><strong>Kh&ocirc;ng hạn chế về số lượng!</strong></u></em></p><p>Gi&aacute; một con G&agrave; v&agrave;o khoảng từ :<strong>25 - 35 ngh&igrave;n đồng /con</strong> khi đ&atilde; được nu&ocirc;i 20 ng&agrave;y tuổi.</p><p>G&agrave; con <em><strong>mới nở</strong></em> c&oacute; gi&aacute; :<strong>12 - 15 ngh&igrave;n đồng / con.</strong></p><p>Với mức gi&aacute; n&agrave;y th&igrave; b&agrave; con c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m đầu tư, v&agrave; một điều quan </p><p>trọng đ&oacute; l&agrave; khi b&agrave; con đầu tư v&agrave;o nu&ocirc;i g&agrave; n&agrave;y th&igrave; năng suất cũng </p><p>như chất lượng của G&agrave; lu&ocirc;n được đảm bảo, kinh tế gia đ&igrave;nh n&acirc;ng l&ecirc;n r&otilde; rệt.</p><p>Một lần nữa xin b&agrave; con lưu &yacute; rằng đ&acirc;y l&agrave; giống g&agrave; đặc sản được N<strong>h&agrave; nước</strong> </p><p>v&agrave; tỉnh <strong>H&agrave; Nam</strong> bảo tồn, giữ lại giống <strong>Gen</strong> qu&yacute;hiếm&nbsp; cho qu&ecirc; hương đất nước.</p><p>Do vậy b&agrave; con cứ y&ecirc;n t&acirc;m v&agrave;o chất lượng sản phẩm.</p>
 


Nuôi Giống Này Có Khó Ko Hả Anh?
Tiên Phong ở Chỗ Nào Nhỉ,từ đọi Sơn Phải đi Như Thế Nào?
 
và goi điện 5 lần rồi mà không có trả lời trả vốn gì cả.....................hu hu hu hu
 
hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ông này có loại gà mới dữ ta.chắc mới nghiên cứu thành công.ông phải đăng ký bản quyền sáng chế đi.
bán sóc cảnh đây
0976547477
quyetmaiyeuem@yahoo.com
 

Gà đặc sản

Đây là loài gà móng có tên trong sách đỏ VN ...
 
Last edited by a moderator:
Tiếp tục gọi.

và goi điện 5 lần rồi mà không có trả lời trả vốn gì cả.....................hu hu hu hu
thì tiếp tục gọi, gọi đến khi nào trả lời mới thôi. Gọi nữa gọi mãi gọi hoài luôn là phải trả lời thôi.
 


Back
Top