BAN GA DA TIEN LON GIA CA HOP LY , ANH EM NAO MUON THI LIEN HE TRUNG

  • Thread starter vangphuoctrung
  • Ngày gửi
V

vangphuoctrung

Guest
#1
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRUOC TIEN TRUNG XIN GOI LOI CHAO DEN CAC A E GAN XA CO CUNG SO THICH VE GA DA </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; HIEN NAY TOI CO 1 SO BON GA DA CUA DE CHO A E MJNH CO THE DA TIEN LON DUOC VI VAY A E NAO CO NHU CAU THI LIEN HE CHO TRUNG DE A E MJNH CO THE NOI RO HON . </p><p>&nbsp; SDT : 01678836830_09332913719 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ( &nbsp; GAP TRUNG&nbsp; )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; THAN CHAO CAC ANH EM !! <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vangphuoctrung
- Địa chỉ: ap phu loi c xa phu kiet huyen cho gao tinh tien giang
- Điện thoại: 01678836830 - Fax: 0932913719
- email: trung@yahoo.com
 

#2
Tiêu đề cũng như Topic không đánh dấu gây mất thiện cảm người đọc và cũng thể hiện bạn là 1 người thiếu lịch sự, đề nghị bạn nên xem xét lại để rút kinh nghiệm cho lần sau.
Thân !!!

Tiêu đề cũng như Topic không đánh dấu gây mất thiện cảm người đọc và cũng thể hiện bạn là 1 người thiếu lịch sự, đề nghị bạn nên xem xét lại để rút kinh nghiệm cho lần sau.
Thân !!!
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx