Bán Gà Đòn Xám Tía - Gốc Quảng Ngãi

  • Thread starter haiday
  • Ngày gửi
H

haiday

Guest
#1
<p>B&aacute;n con g&agrave; n&ograve;i đ&ograve;n; g&agrave; tơ 9 th&aacute;ng tuổi; 2.8kg; mới cắt tai t&iacute;ch l&ocirc;ng;&nbsp;&nbsp;g&agrave; n&agrave;y lai lịch r&otilde;&nbsp;r&agrave;ng; bổn tốt; đ&aacute;&nbsp;nạp rất dữ. Chưa xổ lần n&agrave;o ch&iacute;nh thức. &Ocirc;m về l&agrave; x&acirc;y sổ v&agrave; đ&aacute; được trong thời gian ngắn.</p><p>Gi&aacute; b&aacute;n 1T; b&aacute;n để giới thiệu g&agrave;; Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ anh Đầy xem g&agrave; v&agrave;o chiều thứ 7.Bao A E mang g&agrave; theo thử trước khi mua. Đến UBND phường Thạnh Xu&acirc;n li&ecirc;n hệ m&igrave;nh ra đ&oacute;n.</p><p>H&igrave;nh ảnh thật:</p><p>
</p><p>&nbsp;</p><p>
</p><p>&nbsp;</p><p>
</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hai Day
- Địa chỉ: Phường Thạnh Xuân; Quận 12; TP HCM
- Điện thoại: - Fax: 0909839244
- email: jvdayvn@yahoo.com
 

Đối tác


Top