bán gà đông tảo tại Q.Tân Phú, TP. HCM

cuemlavip1

Lữ khách
#1
<p><font size="4" style="background-color: #ccff00"><strong>B&Aacute;N G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO C&Aacute;C LOẠI TẠI 224/36 V&Otilde; C&Ocirc;NG TỒN, Q. T&Acirc;N PH&Uacute;, TP. HCM</strong></font></p><p><font color="#cc0000" size="4">MỌI TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ SĐT: 0976877413</font></p><p><font color="#cc0000" size="4">Đ&Acirc;Y L&Agrave; MỘT SỐ H&Igrave;NH ẢNH CHỤP TẠI NH&Agrave;</font></p><p><font size="4"><img width="500" height="300" style="width: 500px; height: 300px" src="http://nr3.upanh.com/b5.s32.d1/f9101a1699646e598baa76f52067d15b_49584533.2012092912.jpg" border="0" />&nbsp;</font></p><p><font size="4"><img width="500" height="295" style="width: 500px; height: 295px" src="http://nr6.upanh.com/b1.s30.d1/e8fbdcde1472463cda0f7e1de616023f_49584626.2012091017.jpg" border="0" /></font></p><p><img width="500" height="279" style="width: 500px; height: 279px" src="http://nr9.upanh.com/b5.s32.d1/9913db6c82f03eaacb373140249d714d_49584649.2012092912.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 500px; height: 300px" src="http://nr4.upanh.com/b6.s31.d2/4e1b8f524be92fb2ca873b29be5f0517_49584814.2012092912.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 500px; height: 300px" src="http://nr0.upanh.com/b5.s30.d2/0feb6ebe291330ade8b5daf392cd79f6_49584880.2012092912.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="279" style="width: 500px; height: 279px" src="http://nr7.upanh.com/b6.s30.d1/245fbb96116537365712801b96a71b26_49584907.2012092912.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="336" style="width: 500px; height: 336px" src="http://nr4.upanh.com/b5.s31.d2/a6e00180f85abd048acc927b4791297f_49584944.2012092912.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="285" style="width: 500px; height: 285px" src="http://nr6.upanh.com/b5.s31.d2/89e06f4e8e7702539f3bc5905a1650e4_49585026.2012092912.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 500px; height: 300px" src="http://nr1.upanh.com/b5.s30.d1/02789032b95d71abd0d941f2e5d18845_49585091.2012092912.jpg" border="0" /></p><p><img width="500" height="300" style="width: 500px; height: 300px" src="http://nr2.upanh.com/b4.s32.d1/ef9a7230da5f48262e3265edda9bae8b_49585082.2012092912.jpg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lưu Quang Hưng
- Địa chỉ: 224/36 Võ Công Tồn, P. Tan Quý, Q. Tân Phú
- Điện thoại: 0976877413 - Fax:
- email: