BÁN GÀ GIỐNG H'MÔNG 0,5KG/CON

  • Thread starter NGUYỄN ANH VƯƠNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN ANH VƯƠNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN ANH VƯƠNG
- Địa chỉ: THÁI NGUYÊN
- Tel, Fax: 0982023586 ::: FaX
- email: TAMDIEP.TN
================================

<p>T&Ocirc;I C&Oacute; GIỐNG G&Agrave; H'M&Ocirc;NG HAY C&Ograve;N GỌI L&Agrave; G&Agrave; &Aacute;C L&Ocirc;NG ĐEN, THỊT ĐEN XƯƠNG ĐEN.&nbsp;B&Aacute;N GIỐNG LOẠI 0,5KG/CON B&Aacute;C N&Agrave;O Ở TH&Aacute;I NGUY&Ecirc;N C&Oacute;&nbsp;NHU CẦU MUA&nbsp;V&Oacute;I SỐ LƯỢNG LỚN&nbsp;&nbsp;CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ GIAO H&Agrave;NG TẬN NH&Agrave;.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top