Bán gà giống (Móng Tiên Phong)

  • Thread starter phuongthanh
  • Ngày gửi
P

phuongthanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Thế Thành
- Địa chỉ: Xã Tiên Phong Huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam
- Tel, Fax: 0987985223 ::: FaX
- email: hoangthanh223@gmail.com
================================

Trạm&nbsp; ấp trướng th&agrave;nh phương hiện c&oacute; b&aacute;n g&agrave; giống &quot;M&oacute;ng&quot; mới nở gi&aacute; 13.000đ/con ai c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ qua số điện thoại 0987985223 ch&uacute;ng t&ocirc;i xẽ đ&aacute;p ứng nhu cầu của qu&yacute; vị !<br />
 

Đối tác


Top