Bán gà giống (Móng Tiên Phong)

  • Thread starter phuongthanh
  • Ngày gửi
P

phuongthanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoàng thế thành
- Địa chỉ: xã Tiên Phong huyện Duy Tiên tỉnh HÀ Nam
- Tel, Fax: 0987985223 ::: FaX
- email: hoangthanh223@gmail.com
================================

trạm ấp trứng Th&agrave;nh&nbsp; Phương địa chỉ x&atilde; Ti&ecirc;n Phong huyện Duy Ti&ecirc;n Tỉnh H&agrave; Nam chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; giống M&oacute;ng Ti&ecirc;n Phong chi tiết xin li&ecirc;n hệ SDT 0919953831 Xin tr&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn. <br />
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx