BÁN GÀ GIỐNG (TRỐNG VÀ MÁI RẶC CÁC LOẠI) Q.BÌNH TÂN

  • Thread starter THANH TRONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

THANH TRONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THANH TRONG
- Địa chỉ: 346 QL 1A Q.BÌNH TÂN TP.HCM
- Tel, Fax: 0989.725.755 ::: FaX
- email: trongkinhdo@yahoo.com
================================

<p>HIỆN TẠI NH&Agrave; T&Ocirc;I C&Oacute; C&Aacute;C LOẠI GIỐNG G&Agrave; TRE RẶC RẤT ĐẸP .C&Aacute;C ACE N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU THẬT SỰ H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NGAY TỪ B&Acirc;Y GIỜ NHA!</p><p>EMAIL: <a href="mailto:trongkinhdo@yahoo.com">trongkinhdo@yahoo.com</a></p><p>DT:0989.725.755 ỏ 66577218 gặp Mr.Thanh Trong</p><p>C&aacute;m ơn c&aacute;c ACE đ&atilde; quan t&acirc;m!<img title="HINH GA TRE RAC" alt="HINH GA TRE RAC" src="http://agriviet.com/D:\H&Igrave;NH GA TRE" border="0" /></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top