Bán gà H'Mông giống và thịt

  • Thread starter Trại gà H'Mông SÆ¡n CÆ°á»›c - Đà Lạt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại gà H'Mông Sơn Cước - Đà Lạt

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại gà H'Mông Sơn Cước - Đà Lạt
- Địa chỉ: TT Xã Lát - Lạc Dương - Lâm Đồng (Chân núi Langbiang)
- Tel, Fax: 0633.900124 - 0918525522
- email: phutingpang@yahoo.com
================================

<p><strong><font color="#990000">TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP:</font></strong></p><p><font color="#0000ff">- G&agrave; thịt v&agrave; g&agrave; giống H'M&ocirc;ng số lượng nhỏ lẻ đến số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, qu&aacute;n ăn.</font></p><p><font color="#0000ff">- Giao h&agrave;ng tận nơi trong địa b&agrave;n TP. Đ&agrave; Lạt với số lượng nhỏ hay lớn.</font></p><p><font color="#0000ff">- Giao tận nơi trong v&agrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n tỉnh L&acirc;m Đồng với số lượng lớn.</font></p><p><font color="#0000ff">- Ưu ti&ecirc;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng lớn sẽ c&oacute; gi&aacute; ưu đ&atilde; đặc biệt.</font></p><p><font color="#0000ff">- Gi&aacute; cả tốt, chất lượng đảm bảo.</font></p><p><font color="#ff0000">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font color="#ff0000">Mr. Ph&uacute;: 0633.900124 - 0918.525522</font></p><p><font color="#ff0000">CHẤT LƯỢNG - UY T&Iacute;N - KỊP THỜI</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top