BÁN GÀ H'MÔNG GIỐNG

  • Thread starter TRANG TRẠI GREEN FARM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRANG TRẠI GREEN FARM

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI GREEN FARM
- Địa chỉ: THÁI NGUYÊN
- Tel, Fax: 0982023586 ::: FaX
- email: tamdiep.tn@gmail.com
================================

<p>Trang trại chung t&ocirc;i hiện c&oacute; giống g&agrave; H'm&ocirc;ng thu&acirc;n chủng b&aacute;n giống gi&aacute; cả hợp l&yacute; + tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i miễn ph&iacute;.Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</p><p>Kỹ Sư N&ocirc;ng Học ( Chuy&ecirc;n ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i th&uacute; y ): Nguyễn Anh Vương ĐT: 0982023586</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top