bàn gà Hơ Mông cho khu vực phía bắc

  • Thread starter anngocthinh
  • Ngày gửi
A

anngocthinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: An Ngọc Thịnh
- Địa chỉ: ĐH Nông Nghiêp Hà Nội
- Tel, Fax: 01998899689 ::: FaX
- email: anngocthinh@gmail.com
================================

t&ocirc;i cần b&aacute;n g&agrave; hơ m&ocirc;ng thịt chất lượng t&oacute;t cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng ở ph&iacute;a bắc&nbsp; gi&aacute; tỳ theo qu&atilde;ng đường v&agrave; số lượng qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ a thinh Dt01998899689 or 01684878285 email: anngocthinh@gmail.com<br />
 
Back
Top