Bán Gà Hơ Mông Thịt

  • Thread starter anngocthinh
  • Ngày gửi
A

anngocthinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anngocthinh
- Địa chỉ: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
- Tel, Fax: 01998899689 ::: FaX
- email: anngocthinh@gmail.com
================================

T&ocirc;i cần b&aacute;n số lưượng&nbsp; lớn G&agrave; Hơ m&ocirc;ng thịt cho hệ thống nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch san tại khu vực ph&iacute;a bắc.ai c&oacute; nhu cầu mua sin li&ecirc;n hệ với An Ngọc Thịnh. đi&ecirc;n thoại 01998899689. Email:&nbsp; anngocthinh@gmail.com<br />
 


tiếc quá bác ở trong nam tui mua hết


Bác Tài mua giá bao nhiêu vậy? Nếu bác lấy được giá em sẽ liên kết với bác phát triển thêm vài nghìn con mỗi tháng. Em đảm bảo trang trại em làm ăn uy tín, trên tinh thần cộng tác anh em cùng có lợi.

SDT em: 0978186060 - Tiến

Thanks
 
tôi có thể vân chuyển theo đường hàng không vào trong dó dc bác cứ cho gia đi. giá có thể chênh với trong đó 15 giá
 


Back
Top