Ban Ga My 100

  • Thread starter TruongBaThien
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TruongBaThien

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TruongBaThien
- Địa chỉ: 6/415 Nguyen Thi Bay TP TanAn LongAn
- Tel, Fax: 01268997699
- email: truongbathien@gmail.com
================================

<p>Can Ban Cap Ga` My 100</p><p><strong>- Địa chỉ: </strong>LongAn</p><p><strong>- Tel, Fax: </strong>::: FaX 01268997699<strong>- email: </strong></p><p>================================</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>M&igrave;nh cần&nbsp;Ban 1 cặp g&agrave; mỹ con 100%</p><p>1cap 4thang&nbsp; nan 800gam hoi om gia 4tr5/1cap</p><p>ga con 1tuan 700k</p><p>1cap 7thang dang de 8trung 10tr</p><p>Mong cac anh ung ho cam on</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx