bán gà nhạn và khét sữa Tân Châu

#1
Gà nhạn 5 tháng... mồng dâu râu mèo... chân lùn vuông rãnh....Gà khét sữa 3 tháng rưỡi.... mồng trà râu mèo.... chân lùn vuông rãnh..Anh em nào quan tâm thì alo trực tiếp cho mình (no sms)
hot line: 01212081808 (gặp Thuận)

=====>>>>>Thank you<<<<<=====
 

Top