Bán gà nòi & heo tộc

  • Thread starter Anh Ba Quan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

Anh Ba Quan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Ba Quan
- Địa chỉ: Gò Công -Quận 9
- Tel, Fax: 0903932094 ::: FaX
- email:
================================

<p>Anh Ba chuy&ecirc;n cung cấp:</p><p>&nbsp;1.heo tộc giống &amp; thịt loại từ 7kg/ch&uacute; ~ 70kg/ch&uacute;.Gi&aacute; từ 60k/kg ~70k/kg.Ch&uacute; n&agrave;o c&agrave;ng nhỏ c&agrave;ng cao gi&aacute; nh&eacute;.</p><p>2 G&agrave; n&ograve;i l&agrave;m giống v&agrave; thịt (trống m&aacute;i đầy đủ cả nh&agrave;) .gi&aacute; th&igrave; xem h&agrave;ng roi thương lượng . <br /></p><p>B&agrave; con ,C&ocirc; B&aacute;c&nbsp; n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin ủng hộ BaQu&acirc;n nha.Cảm ơn.&nbsp; </p><p>DT : 0903932094 <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top