bán gà rừng bẫy từ rừng

#1
<p>m&igrave;nh đang ở kr&ocirc;ng buk_đăk lăk cần b&aacute;n g&agrave; rừng&nbsp;mới bẫy gi&aacute; 250k,g&agrave; đang thuần (đ&atilde; ăn l&uacute;a,c&aacute;m c&ocirc;ng nghiệp) gi&aacute; 350k. ai c&oacute; nhu cầu lh sđt: 0977106723 gặp Kiệt</p><p><em><u>lưu &yacute; :</u></em> _chỉ b&aacute;n g&agrave; trống </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ số lượng nhiều phải đặt trước</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: kiệt
- Địa chỉ: đăk lăk
- Điện thoại: 0977106723 - Fax:
- email: huynhthanh.kiet@yahoo.com
 

#2
<p>m&igrave;nh đang ở kr&ocirc;ng buk_đăk lăk cần b&aacute;n g&agrave; rừng&nbsp;mới bẫy gi&aacute; 250k,g&agrave; đang thuần (đ&atilde; ăn l&uacute;a,c&aacute;m c&ocirc;ng nghiệp) gi&aacute; 350k. ai c&oacute; nhu cầu lh sđt: 0977106723 gặp Kiệt</p><p><em><u>lưu &yacute; :</u></em> _chỉ b&aacute;n g&agrave; trống </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ số lượng nhiều phải đặt trước</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: kiệt
- Địa chỉ: đăk lăk
- Điện thoại: 0977106723 - Fax:
- email: huynhthanh.kiet@yahoo.com
Cảm ơn anh em đã wan tâ m,hiện mình đã bán hết,khi nào có gà lại mình sẽ thông báo,do mùa này gà đang thay lông nên khó đánh bắt.
 
Top