Bán Bán gà SERAMA con CLASS A dáng tuyển HÀ NỘI

gate

Lữ khách
#1
TẦM 16/5 CÓ GÀ CON TIẾP MỜI CÁC BÁC QUA MÚC TIẾP Ạ , LIÊN HỆ EM THEO CHỮ KÝ Ạ .
ĐÂY LÀ GÀ BỐ MẸ NỌC - EM CHỈ BÁN GÀ CON

 

Top