bán gà ta thả vườn đã chủng đủ vaccin

  • Thread starter TRAN DUNG
  • Ngày gửi
T

TRAN DUNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRAN DUNG
- Địa chỉ: XÃ NGHĨA THẮNG. QUẢNG NGÃI
- Tel, Fax: 0905732077 ::: FaX
- email: trandungfl@gmail.com
================================

<p>Nhận cung cấp giống g&agrave; ta thả vườn gi&aacute; hợp l&yacute;, cung cấp g&agrave; ta thả vườn đ&atilde; chủng đủ vaccin ph&ograve;ng bệnh. cung cấp g&agrave; thịt v&agrave; trứng g&agrave; số lượng lớn. Nhận hợp đồng cấp g&agrave; c&aacute;c loại&nbsp; số lượng kh&ocirc;ng hạn chế cho c&aacute;c trang trại,hộ chăn nu&ocirc;i, nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c thương l&aacute;i.</p><p>Trang trại sẽ chụi tr&aacute;ch nhiệm về chất lượng con giống,vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm.</p><p>Mọi c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: Trần Dung: 0905732077. 055 6510267.nhận cung cấp h&agrave;ng tận nơi theo y&ecirc;u cầu.</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top