Bán gà thái tàu vàng

  • Thread starter Hữu Nghị
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hữu Nghị

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hữu Nghị
- Địa chỉ: Phú Nhuận
- Tel, Fax: 0909234076 ::: FaX
- email: ndn_1181@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;M&igrave;nh c&agrave;n b&aacute;n con n&agrave;y, ace n&agrave;o cần th&igrave; li&ecirc;n hệ Nghị (0909234076) :</p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 11px; color: #333333; white-space: pre">http://up.anhso.net/upload/20091210/15/o/anhso-09_11242009164.jpg</span></p><p>&nbsp;&nbsp;Thanks!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top