Bán gà tre con tại Hà nội

  • Thread starter Đỗ Đức Lá»™c
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đỗ Đức Lộc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Đức Lộc
- Địa chỉ: 25 ngõ Cống Trắng,Khâm thiên,Hà nội
- Tel, Fax: 0979128517 ::: FaX ::: FaX
- email: napoleonhill276@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&igrave;nh đang cần b&aacute;n một bầy g&agrave; tre(1 mẹ v&agrave; 7 con).G&agrave; mẹ chuối v&agrave;ng,đu&ocirc;i dựng,đẹp,ch&acirc;n ngắn,bầy con cực xinh,nhanh nhẹn,tầm 1 th&aacute;ng tuổi.Con bố chuối trắng ,nay đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n.</p><p>&nbsp;&nbsp; Gi&aacute; b&aacute;n như sau:b&aacute;n lẻ g&agrave; mẹ 200k,g&agrave; con 70k/em.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; b&aacute;n chọn bầy(1 mẹ v&agrave; 7 con):600k.</p><p>li&ecirc;n hệ:L&ocirc;c ,25 ng&otilde; cống Trắng ,Kh&acirc;m Thi&ecirc;n,H&agrave; Nội.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sdt:0979 128 517</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; nik:napoleonhill276</p><p>&nbsp; Nhanh ch&acirc;n nha c&aacute;c b&aacute;c <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top