bán gà tre đá cựa gà tre kiểng tp hcm

  • Thread starter tranvanphuctn85
  • Ngày gửi
T

tranvanphuctn85

Guest
#1
<div>cần b&aacute;n 1 cặp g&agrave; tre bổn, đang đẻ trứng,</div><div>g&agrave; chuối đen, h&igrave;nh l&ocirc;ng đẹp, d&aacute;ng chuẩn, ...</div><div>do kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện up h&igrave;nh cho anh em xem n&ecirc;n th&ocirc;ng cảm, c&oacute; g&igrave; li&ecirc;n hệ để xem trực tiếp nha</div><div>gi&aacute; hữu nghị cho anh em th&ocirc;i</div><div>li&ecirc;n hệ &nbsp;0903989278</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần phúc
- Địa chỉ: 16/6 nguyễn hữu dật
- Điện thoại: 0903989278 - Fax:
- email: hongphuctn85@gmail.com
 

Đối tác


Top