BÁN GÀ TRE ĐẸP GIỐNG CỰC TỐT

  • Thread starter THANH TRONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

THANH TRONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THANH TRONG
- Địa chỉ: 346 QL1A BÌNH tÂN
- Tel, Fax: 0989.725.755::: FaX
- email: trongnt78@gmail.com
================================

<strong><em><font size="3">NH&Agrave; T&Ocirc;I CẦN B&Aacute;N MỘT SỐ G&Agrave; TRE GIỐNG C&Aacute;C LOẠI .ACE N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU THỰC SỰ H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NGAY TỪ B&Acirc;Y GIỜ<br /></font></em></strong><strong><em><font size="3">DT:0989.725.755 <br /></font></em></strong><strong><em><font size="3">C&aacute;m ơn c&aacute;c ACE đ&atilde; quan t&acirc;m!<br /></font></em></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top