Bán Gà Tre , Gà Nòi

linhem1986

Thành viên mới
#1
<p><font size="4">Xin tất cả ae!. M&igrave;nh c&oacute; v&agrave;i con g&agrave; Tre v&agrave; g&agrave; N&ograve;i cần b&aacute;n. Ae n&agrave;o thấy hợp nh&atilde;n th&igrave; al&ocirc; chủ g&agrave; l&agrave; m&igrave;nh. 0937384003 Linh(26t). Bu&ocirc;n b&aacute;n tại nh&agrave; n&ecirc;n ae y&ecirc;n t&acirc;m. G&agrave; c&oacute; một v&agrave;i con đ&atilde; c&oacute; độ rồi. g&agrave; bổn tại nh&agrave;, g&agrave; c&oacute; sao n&oacute;i vậy. Bao sổ cho ae.</font></p><p><font size="4"> sao đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh của c&aacute;c em n&oacute;. mời c&aacute;c b&aacute;c xem qua. </font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: linhem1986
- Địa chỉ: mỹ hoà, ba tri, bến tre
- Điện thoại: 0937384003 - Fax:
- email: linhtiamo@yahoo.com
 

linhem1986

Thành viên mới
#21: Số 1: gà trống nồi nặng trên 2kg5 đã có 2 cái đá rất hăn.
giá: 2 triệu

--------

2: Gà chuối gắm nặng 0.9kg
giá: 700k

--------3. Gà chuối lửa nặng 0.8kg
giá: 4.50k

--------04. Điều đuôi lao con này lai Mỹ cân nặng 1.2kg đã đá ăn 6 cái
giá: 1.2 triệu

--------


05. Điều nặng 0.8kg con này đá canh rất hay.
giá: 500k06: Chuối trắng nặng 0.8kg
giá: 4.50k

--------07. Điều nặng 0.9kg
giá: 4.50

--------
08. Gà Ó trắng nặng 1.1kg đã đá ăn 1 cái em này đá rất hay đá độ nặng.
giá: 800k

--------

Anh em nào thích thì cứ alo cho mình nha.
DĐ:0937384003
 
Last edited: