bán gà tre Thái cảnh , Chim Trỉ

  • Thread starter mai quoc viet
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

mai quoc viet

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mai quoc viet
- Địa chỉ: Binh Duong
- Tel, Fax: ::: FaX 0977044714
- email: quocvietdailong@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="4">Cần b&aacute;n chim Trỉ Cảnh,G&agrave; Tre Th&aacute;i cảnh,g&agrave; Cảnh Nhật Bản phonix gi&aacute; con con từ 250.000 đồng/con đnế 350.000 đnồg /con con mới nở điố với chim Trỉ v&agrave; g&agrave; tre Th&aacute;i </font></p><p><font size="4">Li&ecirc;n Hệ a Dũng 0977044714 hoặc 0949458208</font></p><p><font size="4" /></p><p><font size="4" /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top