BÁN GÀ TRE THÁI,CHUỐI TUYẾT,CHIM TRỈ ĐỎ

  • Thread starter MAI HOANG NAM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

MAI HOANG NAM

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MAI HOANG NAM
- Địa chỉ: Binh Duong
- Tel, Fax: 0994958208
- email: chimgakieng@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="3">B&aacute;n g&agrave; tre th&aacute;i, g&agrave; chuối tuyết,g&agrave; nhạn,g&agrave; điều,chim trỉ đỏ bao gồm g&agrave; con,g&agrave; lớn,trỉ con,Chim Trỉ lớn&nbsp;li&ecirc;n hệ 0949458208 gap Nam c&oacute; b&aacute;n tại B&igrave;nh Dương - Bi&ecirc;n H&ograve;a - Đồng Nai</font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top