bán giống cây đặc sản chất lượng cao

  • Thread starter thuythao
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thuythao

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thuythao
- Địa chỉ: thai nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: raurungtn@gmail.com
================================

<p>Hiện Trung t&acirc;m sản xuất giống c&acirc;y đặc sản Đ&ocirc;ng Bắc chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại giống c&acirc;y như sau: </p><p>- Giống chuối T&acirc;y , Giống Ba k&iacute;ch, Rau ng&oacute;t rừng,Rau Bo khai rừng...</p><p>- C&aacute;c đơn vị c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ TT ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp cho c&aacute;c bạn !<br /></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top