Bán giống cây đu đủ

  • Thread starter Trần Thị Ánh Tuyết
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Thị Ánh Tuyết

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Ánh Tuyết
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0936375234
- email:
================================

<p>Hiện tại t&ocirc;i đang c&oacute; khoảng 100 c&acirc;y giống đu đủ F1 Đ&agrave;i Loan ruột v&agrave;ng b&aacute;n với gi&aacute; rẻ, c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ &Aacute;nh Tuyết số điện thoại 0936375234.</p><p>Thanks. <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop