Bán Giống Cầy Hương & Giấy tờ kiểm lâm

  • Thread starter Hai cay
  • Ngày gửi
H

Hai cay

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hai
- Địa chỉ: TT Thanh Chương Nghệ an
- Tel, Fax: 0988032226 & 0914389990 ::: FaX
- email: hai2473@yahoo.com.vn
================================

<p><font color="#cc0033"><font size="3">Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; Cầy Hương giống b&aacute;n ra vậy ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n lạc với số </font><font size="3">ĐT: 0988032226 &amp; 0914389990</font></font></p>
 

Quảng cáo

Top