Bán Giống Cầy Hương

  • Thread starter Trung Hai
  • Ngày gửi
T

Trung Hai

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ca nhan
- Địa chỉ: Khối 10 Thi trấn Thanh Chương Nghệ An
- Tel, Fax: 0988032226 ::: FaX
- email: dangdinhhaily@yhoo.com.vn
================================

<p><font color="#000000" size="5">Hiện tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang co gi&ocirc;ng cầy Hương c&acirc;n b&aacute;n ai c&oacute; sở th&iacute;ch nu&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ số ĐT 0988032226</font></p>
 


Back
Top