Bán giống cây macca,giống cà phê cao sản,hạt,ghép

quocchinh0633

Lữ khách
#1
CHÀO BÀ CON,VƯỜM ƯƠM QUỐC CHÍNH XIN CHÚC BÀ CON MỘT NĂM MỚI 2012 HẠNH PHÚC,BÀ CON MỘT NĂM ĐƯỢC MÙA,ĐƯỢC GIÁ.VƯỜN ƯƠM QUỐC CHÍNH,HÒA TRUNG,DI LINH,LÂM ĐỒNG.CHUYÊN CUNG CẤP GIỐNG CÂY CHẤT LƯỢNG ,NĂNG SUẤT CAO CHO BÀ CON,HAI CÂY GIỐNG CHỦ ĐẠO NĂM NAY LÀ MACCA HẠT VÀ GHÉP,CÀ PHÊ CAO SẢN,TẤT CẢ GIỐNG ĐỀU PHÁT TRIỂN TỐT,NĂNG SUẤT CAO,MACCA LÀ GIỐNG OC800,CÓ HÌNH CÂY BỐ MẸ SẼ CUNG CẤP CHO BÀ CON SAU,HIỆN TẠI CÂY HẠT BÁN 18-20 K/CÂY,CÂY GHÉP 40-50 K/CÂY.MACCA LÀ CÂY TRỒNG MỚI VỚI GIÁ TRỊ KINH TẾ RẤT CAO,RẤT THÍCH HỢP CHO KHU VỰC TÂY NGUYÊN,LÀ CÂY GỖ LỚN,NÊN SẼ ÍT CÔNG CHĂM SÓC HƠN CÂY CÀ PHÊ, ĐẶC BIỆT CHỊU HẠN RẤT TỐT,SAU ĐÂY LÀ VÀI HÌNH ẢNH CỦA VƯỜN ƯƠM.
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]

--------

ok,đăng được rui

--------

cám ơn các bạn đã ghé thăm!!<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]Cây quý Macca[/FONT]
[FONT=&quot]Kiên Cường -[/FONT][FONT=&quot]9/16/2010 11:01:09 AM[/FONT]
[TABLE="class: MsoNormalTable, width: 200, align: left"]
<tbody>[TR]
[TD] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [FONT=&quot]Hạt Macca đã qua chế biến để xuất khẩu[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[FONT=&quot]Cây Macca có nguồn gốc từ Australia, được Viện Khoa học Lâm nghiệp nhập về trồng thử nghiệm tại Ba Vì, Sơn La, Phú Thọ, Đăk Lăk từ năm 1994.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]>> [/FONT][FONT=&quot]Lâm sản ngoài gỗ: Tiềm năng nhiều, chưa khai thác bao nhiêu[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Đây là cây lạ, tuổi thọ trên 100 năm, có quả khô ngon, bổ nên nhu cầu hàng năm của thị trường thế giới rất lớn dự báo có thể lên tới 40 vạn tấn/năm. Hiện nay sản lượng mới đạt 10 vạn tấn/năm nên cung không đủ cầu, giá bán rất cao.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Cây Macca ghép sau khi trồng 3-4 năm đã cho quả, khoảng 5- 6 năm đã có thể bắt đầu thu hoạch. Đến năm thứ 12- 15 năng suất hạt khoảng 3 tấn/ha, năng suất nhân đạt 1 tấn/ha, giá bán 150.000 đồng/kg sẽ thu 150 triệu đồng/ha. Bước sang thời kì định hình, năng suất hạt có thể đạt trên 5 tấn/ha thì một ha Macca có thể tạo ra giá trị trên 300 triệu đ/năm. Tuy có giá trị kinh tế cao nhưng Macca là loại cây rất khó trồng, tỉ lệ đậu quả của Macca rất thấp. Mỗi cây có khoảng 3 triệu hoa nhỏ nhưng chỉ 6-13% hoa được kết quả mà cuối cùng cũng chỉ có 0,3-0,4% hoa phát dục được quả thành thục. Nghĩa là một cây 3 triệu hoa chỉ có khả năng đậu được 10.000-12.000 quả.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] Nếu gặp điều kiện thời tiết thất thường hay hàm lượng dinh dưỡng không hợp lý thì sẽ dẫn tới hiện tượng rụng quả. Ngoài rụng quả sinh lý, cây thiếu nước cũng rụng quả nhiều, nếu có gió khô, nóng xuất hiện đột ngột càng làm rụng quả nhiều. Qua theo dõi tại Ba Vì những năm không có mưa phùn trong mùa xuân tỉ lệ đậu quả vẫn dưới 0,3%. Nếu gặp mưa phùn thì toàn bộ hoa rụng hết.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Vì vậy, khi trồng Macca cần lựa chọn kĩ lưỡng vùng khí hậu phù hợp. Chế độ nhiệt lý tưởng để Macca sinh trưởng từ 25-38 độ C vào mùa hè. Nhiệt độ để phát lộc khoảng 20-30 độ C. Thời kì ra hoa cần nhiệt độ thấp hơn 17 độ C kéo dài từ 4-5 tuần. Xét về tổng thể ở những vùng có nhiệt độ bình quân tháng rét nhất vào mùa đông khoảng 14 độ C là thích hợp cho sự phát triển của cây Macca.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Macca là cây 2 lá mầm điển hình, rễ chùm lớn, phạm vi phân bố rễ chỉ cách mặt đất khoảng 70 cm trở lại vì vậy khả năng chịu gió lớn của cây rất kém. Tuy nhiên cây có ưu điểm là không kén đất, trên loại đất xấu có tầng đất không tới 30 cm, hàm lượng chất hữu cơ khoáng 1%, pH 4,5 cây vẫn phát triển tốt và cho năng suất chất lượng hạt ở mức trung bình. Đối chiếu với yêu cầu môi trường sinh thái, nhất là về chế độ nhiệt, độ ẩm không khí trong thời kì ra hoa có thể dự báo cây Macca sẽ phát triển tốt ở vùng núi Tây Bắc và vùng cao Tây Nguyên ở nước ta.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[TABLE="class: MsoNormalTable, width: 285, align: right"]
<tbody>[TR]
[TD] [FONT=&quot]5 năm gần đây, giá nguyên liệu Macca trên thị trường thế giới luôn ổn định ở mức 2.000-2.500 USD/tấn.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[FONT=&quot]Ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch HĐQT Cty Chế biến XNK – Nông sản Đồng Nai (DONAFOODS) cho biết từ những năm 90, Cty đã đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống thiết bị, để chế biến hạt Macca với công suất 5.000 tấn nguyên liệu/năm. Hàng chục năm qua nhà máy vẫn hoạt động ổn định nhưng chủ yếu phải nhập nguyên liệu. Hy vọng có thể xây dựng vùng nguyên liệu trong nước, từ năm 2004, Cty đã liên tục phối hợp với các chuyên gia của Australia và các nhà khoa học trong nước tiến hành trồng khảo nghiệm tại Đông Nam bộ nhưng kết quả thấp do không đạt điều kiện sinh thái.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Tiếp tục theo đuổi chương trình với mục tiêu nhân rộng, phát triển cây Macca trên địa bàn miền núi phía Bắc năm 2005, Cty đã đầu tư xây dựng NM Chế biến nông sản thực phẩm tại Thái Bình đồng thời phối hợp với Cty CP Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc sản xuất, ghép thành công 10.000 cây và trồng ở huyện Mộc Châu – Sơn La. Theo ông Học, đây là cây công nghiệp có giá trị cao, nhu cầu thị trường thế giới lớn nên rất có triển vọng. Sản phẩm Macca được chế biến ở dạng chiên, rang nguyên liệu, bọc kẹo socola, chế biến các sản phẩm bánh kẹo hoặc chế biến các món nấu ăn cao cấp và được tiêu thụ chủ yếu ở các nước phát triển: Mỹ, Canada, Nhật, châu Âu… giá bán thường gấp 2,5 – 3 lần giá nhân điều.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

http://macadamias.org/pages/the-macadamia-story
[FONT=&quot]Câu chuyện Macadamia


Giới thiệu

Người ta tin rằng lâu trước khi Úc đã được ánh xạ bởi nhà thám hiểm châu Âu, thổ dân sẽ tụ tập trên các sườn núi phía đông của Phạm vi của Úc Great Dividing ăn hạt giống của hai cây thường xanh, mà họ gọi là 'Kindal Kindal.

Trong năm 1850, những cây này đã được nhận thấy bởi một nhà thực vật học người Anh Walter Hill và nhà thực vật học Đức Ferdinand Von Meuller, người sau này trở thành Giám đốc Vườn thực vật của Brisbane, Australia. Hai người đàn ông đã được ấn tượng với vẻ đẹp hùng vĩ của các mẫu vật tìm thấy mọc trong các khu rừng mưa của Queensland. Phân biệt được giữa integrifolia Macadamia (bóc vỏ mịn) và tetraphylla Macadamia (bóc vỏ thô) cũng sản xuất một hạt có thể ăn được, mặc dù không phải là tốt cho rang như integrifolia Macadamia. Macadamia chi được đặt theo tên một nhà khoa học nổi bật của thời gian đó, Tiến sĩ John McAdam.

Trồng macadamiasSản xuất hạt macadamia, chỉ Úc cây trồng bản địa đã được phát triển thương mại như thực phẩm, tập trung ở miền Bắc New South Wales và Nam miền đông Queensland. Các khu vực này cung cấp đất phong phú và lượng mưa hàng năm cao cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng tối đa.

Cây Macadamia từ từ phát triển lên tầm cao từ 12 đến 15 mét.Họ có bóng lá màu xanh đậm và thuốc xịt chịu (cành) dài, tinh tế, ngọt ngào, mùi hoa màu trắng hoặc màu hồng. Mỗi phun 4-50 hoa sản xuất từ [/FONT]
[FONT=&quot]​​[/FONT][FONT=&quot]bốn đến mười lăm 'nutlets mà cuối cùng sẽ chín muồi thành hạt.

Các hạt tự phát triển được bọc trong một, vỏ gỗ cứng, được bảo vệ bởi một vỏ xơ màu xanh lá cây nâu. Trong trạng thái tự nhiên của nó một cây macadamia sẽ có hoa, nutlets và các loại hạt trưởng thành phát triển cùng một lúc, trong sự phong phú cho nhiều năm. Các hạt rơi xuống mặt đất giữa tháng Ba và tháng Chín mỗi năm và được thu hoạch bằng cách thu hoạch bánh xe pin đều đặn.

Dehusking

Vỏ xơ bên ngoài của macadamia được lấy ra trong vòng 24 giờ sau thu hoạch để giảm hô hấp nhiệt và tạo điều kiện thuận lợi cho khô. Vật liệu vỏ thường được tái chế như mùn hữu cơ, và 'hạt trong vỏ "(NIS) nói chung là được gửi đến một bộ xử lý thương mại.

Phơi khôLàm khô cẩn thận là một bước quan trọng trong chế biến macadamia để tối đa hóa tuổi thọ và chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Tại thu hoạch các loại hạt có độ ẩm lên đến 30%. Sấy khô có thể mất đến ba tuần và làm giảm độ ẩm khoảng 1,5%. Hạt nhân sẽ co lại từ bên trong của vỏ và cho phép trình bao để được nứt mà không gây tổn hại hạt nhân.

Cracking

Mặc dù macadamia có nguồn gốc từ Úc, chế biến hạt macadamia bắt đầu từ từ với những người đam mê đầu nứt hạt bằng tay. Macadamia nhà máy chế biến thương mại đầu tiên được thành lập cho đến năm 1954. Máy móc hiện đại đã được phát triển để phá vỡ vỏ cứng rắn của macadamia mà không gây tổn hại hạt nhân quý giá trong vòng. Những máy này có một lưỡi cố định và lưỡi cắt, hoặc một sự kết hợp của con lăn và tấm cơ sở để nén bao.

Tiếp thịBản chất của ngành công nghiệp macadamia Úc là như vậy mà nó đòi hỏi một mức độ quan trọng của kỹ năng chuyên nghiệp giữa người trồng, chế biến và tiếp thị. Tầm quan trọng của ngành công nghiệp cho nền kinh tế Úc trong điều kiện đóng góp vào việc làm địa phương và đầu tư cũng như các thị trường trong nước và xuất khẩu không có thể được phóng đại.

Ngành công nghiệp macadamia Úc là nhà sản xuất lớn nhất của sản phẩm chỉ có khả năng thương mại Úc bản địa trên thế giới.Sự kết hợp của hương vị kết cấu độc đáo, macadamias và di sản là một nguồn gốc của niềm tự hào lớn trong số những người tham gia trong ngành công nghiệp.

Hiện nay, macadamias chiếm khoảng 2-3% thị trường thế giới các hạt cây, để lại nhiều cơ hội cho việc mở rộng trong thị trường hiện có và phát triển thị trường mới.

Các ngành công nghiệp ở Úc đang phát triển và mở rộng nhanh chóng tăng sản xuất. Với sản lượng ước tính 47.000 tấn vào năm 2010 và cạnh tranh gia tăng từ các nước đang phát triển ở Trung Mỹ và Nam Phi, Úc phải tiếp tục thúc đẩy danh tiếng của nó như là một nhà sản xuất hạt macadamia chất lượng cao. Chia sẻ thị trường Úc tăng như là kết quả của sự nhấn mạnh hiện hành về nghiên cứu khoa học nâng cao năng suất cây trồng, phương pháp sản xuất và chế biến hiệu quả.

Xuất khẩu của Úc đã phát triển các thị trường lớn cho số lượng lớn hạt nhân macadamia liệu nhiều lớp khác nhau, giá trị gia tăng sản phẩm và các gói bán lẻ. Vượt quá 60% của các hạt trong vỏ được sản xuất tại Úc là trực tiếp xuất khẩu là hạt nhân để thị trường thế giới. Các thị trường Úc đã mở rộng vô cùng trong những năm gần đây với nhiều mới cao chất lượng giá trị gia tăng sản phẩm có sẵn.

Đảm bảo chất lượng

Các ngành công nghiệp macadamia ở Úc được dẫn dắt bởi một hiệp hội ngành hoạt động và tài chính âm thanh và nhiều thành công của sự phát triển của ngành công nghiệp có thể là do Macadamia Hội Ltd Úc (AMS).

Ngành công nghiệp macadamia là rất cơ và sáng tạo và có một trình độ cao về nghiên cứu khoa học và tư vấn đang được thực hiện. Nghiên cứu này được tài trợ bởi một tiền bản pháp luật về sản xuất hạt trong vỏ và hỗ trợ kết hợp từ Chính phủ Liên bang.

Năm 1992 AMS xuất bản Công nghiệp đảm bảo chất lượng Macadamia Handbook. Hướng dẫn đã được sửa đổi và tái bản vào năm 2001. Điều này hỗ trợ vi xử lý trong thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng, mà sẽ cho phép họ tìm kiếm sự công nhận ISO9002, và để sản xuất sản phẩm chất lượng hạt macadamia đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Thực tế này đã nhìn thấy tất cả các bộ vi xử lý chủ yếu có được ISO 9002. Công nhận là một trong những yêu cầu đối với việc sử dụng các biểu tượng macadamia Úc.

Chất lượng của macadamia Úc là vượt trội và ngành công nghiệp này cam kết cho phép tất cả mọi người dự phần tốt nhất của các hạt có sẵn.

Những câu hỏi thường xuyên

Macadamias trong vườn cây ăn quả

Gì macadamias điều kiện phát triển phù hợp nhất?

Môi trường
Mặc dù macadamia có nguồn gốc trong khu rừng nhiệt đới cận nhiệt đới, nó có thể chịu đựng một loạt các điều kiện độ ẩm.Macadamia có khả năng thích ứng với đất nghèo với sự trợ giúp của rễ proteoid - cụm dữ dội của rễ ngắn bên cải thiện đáng kể khả năng của thực vật để hấp thụ chất dinh dưỡng.

Đất
Đất phải được sâu 1-2m và thoát nước tốt với pH 6.0 trong nước 01:05 (hoặc 5,0 trong CaCl ~ 2 ~). Đất nên có nhiều chất hữu cơ với hàm lượng hữu cơ trên 4%.

Macadamias sẽ phát triển trên một loạt các loại đất thoát nước tốt. Mặc dù macadamias sẽ phát triển trên các sườn đồi dốc và các trang web đá, những giá trị này nên tránh cho các hoạt động thương mại khi họ làm cho các hoạt động văn hóa và thu hoạch khó khăn và tốn kém.

[/FONT]


--------

Khí hậu
Khu vực được lựa chọn phải được sương giá miễn phí, cho ngay cả ánh sáng sương giá có thể gây hại cho cây con. Nhiệt độ là yếu tố chi phối khí hậu ảnh hưởng đến tăng trưởng và năng suất. Tối ưu tốc độ tăng trưởng và quang hợp xảy ra trong phạm vi hẹp của 20-25 ^ o ^ C. Thời gian dài của nhiệt độ cao có thể gây ra vàng trong tăng trưởng mới. Điều này được thấy tại các địa điểm nóng về phía Tây Bắc của cây, khi nhiệt độ vượt quá 38 ^ o ^ C sau khi buổi trưa. Trong những tháng lạnh các triệu chứng biến mất. Đóng trồng và hệ thống tưới tiêu cây có thể giúp giảm nhiệt độ tại các địa điểm nóng như Rockhampton ở bang Queensland.

Macadamias trưởng thành có thể đứng một thời gian ngắn của sương giá tới 6 ^ o ^ C, nhưng cây non có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sương giá của 1-2 ^ o ^ C. Bao bì thân cây đến độ cao 45cm có thể bảo vệ cây từ sương giá ánh sáng.

Hầu hết các vùng trồng ở NSW phạm vi từ 100-200m. Trong mùa giải với quá nhiều che phủ của mây và mưa thường xuyên, giảm quang hợp có thể làm tăng độ dày vỏ và hạt nhân phục hồi giảm và 1 hạt nhân lớp.

Nước - lượng mưa, thủy lợi
Hầu hết các chi của Proteaceae phát triển tốt trong khí hậu giai đoạn thay thế thời tiết ẩm ướt và khô. Nghiên cứu ở tiểu bang NSW hơn 10 năm cho thấy khi lượng mưa hàng năm dao động từ 1,200-2,300 mm, bổ sung thủy lợi đã không được hưởng lợi sản xuất cây. Thủy lợi tăng giảm kích thước hạt và 1 hạt nhân lớp nhưng tăng số hạt mà không thay đổi tổng sản lượng.

Cẩn thận xem xét cần phải được trao cho các nhu cầu nước của macadamia trong khu vực lượng mưa thấp - đặc biệt là nếu tỷ lệ bốc hơi cao. Thủy lợi, tiếp cận với nước thường xuyên, là cần thiết trong thời kỳ khô kéo dài.

Macadamia là nhạy cảm với nước mặn. Nồng độ muối trên 300ppm có thể gây ra thiêu đốt. Nước tưới tiêu nên được kiểm tra, đối với lượng muối có thể khác nhau trong suốt mùa giải và địa phương.

Gió
Macadamias làm không có định nghĩa rõ ràng rễ và cây con đặc biệt nhạy cảm với blowdowns trong gió mạnh. Các khu vực không kinh nghiệm gió mạnh là lý tưởng, và tiếp xúc với đất nên được bảo vệ bởi chắn gió.

Bố trí vườn cây ăn quả ưa thích cho macadamias là gì?

Các đồn điền nên được thiết kế để cho phép an toàn hoạt động văn hóa cơ khí. Tránh các sườn dốc để giảm thiểu nguy cơ xói mòn đất. Xây dựng đường thủy cỏ và nông cống ở trên và trong vườn cây ăn quả, mang theo lượng mưa xối xả, nên được thảo luận với các dịch vụ bảo tồn đất trước khi trồng.

Orchard thiết kế nên ủng hộ hàng dài để tối đa hóa việc sử dụng đất và máy móc hoạt động hiệu quả. Hàng định hướng Bắc-Nam để cho phép ánh sáng mặt trời trên cả hai mặt của cây, đặc biệt là vào mùa đông, được ưa chuộng nếu tất cả các cân nhắc khác đã được hài lòng. Hàng cây có thể được nhẹ nhàng mounded, để lại một cống rộng dựa trên cạn. San lấp mặt bằng không chính xác có thể gây ra xói lở ponding.

Cây đa dạng, điều kiện đất và địa hình sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách trồng có thể thay đổi từ 6m bởi 3m đến 10m bằng 4m.Trồng so le trong hàng để tạo thành tam giác đều được ưa chuộng bởi một số chính, cây thường tạo thành hàng rào sau 5-7 năm và đường chéo mỏng hiếm khi được thực hành.

Cây trồng ở mật độ cao vào sản xuất trước đó. Hình phạt cho trồng mật độ cao, 6m bởi 3m, chi phí cao hơn ban đầu của việc thiết lập một vườn cây ăn quả. Tuy nhiên, nó làm giảm thời gian để đạt được một dòng tiền tích cực để bù đắp đầu tư lớn cần thiết để thiết lập macadamias.

Nó có thể được có thể trì hoãn cây mỏng đi trong một vườn cây ăn quả mật độ cao bằng cách thỉnh thoảng cắt tỉa sau khi thu hoạch vào mùa đông. Tuy nhiên, khi sản xuất mỗi ha bắt đầu suy giảm, loại bỏ các hàng thay thế cho phép đủ ánh sáng xuyên qua tán để duy trì năng suất. Ở giai đoạn 12 đến 15 năm - xem xét việc thay thế một phần giống hiện có với những người mới được sớm phát triển và sản xuất các loại hạt chất lượng cao hơn.

Chắn gió
Điều quan trọng là thiết lập vĩnh viễn chắn gió xung quanh ranh giới tiếp xúc và dọc theo rặng núi. Họ nên được thành lập 1-3 năm trước khi trồng các vườn cây ăn quả. Các loài bản địa Úc như phi lao (Casuarina cunninghamiana) và tallowwood (Eucalyptus microcorys) có thể được sử dụng.

Sâu trích xuất gần chắn gió làm giảm cạnh tranh với các cây macadamia. Trong cỏ trồng rừng sử dụng barner (Pennisetum purpureum spp) giữa mỗi thứ ba hàng ghế thứ tư. Barner cỏ yêu cầu quản lý để giảm sự cạnh tranh với macadamia.

Cỏ không nên cản trở việc thoát nước không khí tại các khu vực băng giá. Nó sẽ được cắt giảm hai năm một lần để ngăn chặn nó xâm nhập các hàng vườn cây ăn quả và trở thành một nơi trú ẩn của chuột. Nó thường được gỡ bỏ sau khi 5-6 năm. Khi cắt, đóng kiện và để lại cho một tháng, nó cung cấp tuyệt vời dưới màng phủ cây.

Làm thế nào tôi nên chuẩn bị đất cho macadamias?

Gốc cây, rễ cây lớn và đá bề mặt cần được loại bỏ nhưng sâu trích xuất là cần thiết nếu có hardpans hoặc lớp nén chặt.

Đất phải được phân tích và xử lý khi cần thiết trong hàng cây sau khi cỏ đã bị giết chết với thuốc diệt cỏ. PH đất nên được điều chỉnh để 6.0 (1:5 nước) hoặc 5,0 (01:04 CaCl ~ 2 ~) và vôi dolomit, phốt pho, đồng và kẽm theo yêu cầu khoảng ba tháng trước khi trồng. Một cây phân xanh có thể được sử dụng để bảo vệ đất canh tác từ ánh sáng mặt trời và xói mòn.

Tôi phải làm gì cần biết về macadamias trồng?

Lĩnh vực trồng cây ghép vào mùa thu tránh nhiệt độ cực đoan.Một hoặc hai waterings tay thường là đủ để thiết lập các cây nhỏ.Nguồn gốc của họ đã mở rộng vào đất xung quanh bởi sự gia tăng nhiệt độ thời gian trong mùa xuân. Nếu trồng vào mùa xuân là một hoạt động tưới nước toàn diện hơn, hoặc hệ thống thủy lợi tạm thời, sẽ được yêu cầu bởi vì khả năng phép thuật khô.

Cây trẻ rễ nên được kiểm tra đối với bất kỳ hình chữ L, cổ ngỗng hoặc nồi rễ bị ràng buộc phải được cắt tỉa, nếu không cây sẽ không có khả năng chịu được gió mạnh. Một hệ thống gốc bị thay đổi cuối cùng sẽ bị nghẹt thở từ một nước không đầy đủ và cung cấp chất dinh dưỡng. Tránh cây vườn ươm tiên tiến có nguồn gốc nồi bị ràng buộc sẽ không di chuyển vào đất xung quanh và thiết lập một hệ thống âm thanh gốc.

Hố trồng nên có mặt thô ráp và cơ sở để các rễ có thể di chuyển dễ dàng vào trong đất. Giới thiệu 50g supe lân có thể được trộn lẫn trong đất ở dưới cùng của lỗ và 200g khô ăn viên, được phân gà phân bón thêm vào đất xung quanh rễ.

Cây có thể được định vị với 100 nạc theo hướng gió thịnh hành với các chồi chi phối phải đối mặt trong hướng đó. Sử dụng 10-20L nước để củng cố đất xung quanh rễ. Tránh cây khoanh vùng như cây tự hỗ trợ phát triển thân mạnh mẽ hơn.

Một vòng 1m đường kính có thể được phủ bằng một lớp phủ xơ thô dày 5-10cm để giảm mất độ ẩm, ngăn chặn cỏ dại phát triển và ngăn chặn nhiệt độ đất quá cao trong khu vực bề mặt gốc.

Nên tránh tiếp xúc trực tiếp màng phủ với thân cây để giảm nguy cơ thối thân cây. Sau khi cây đã thành lập, lá thấp hơn có thể được loại bỏ để tránh tiếp xúc với bất kỳ trôi phun thuốc diệt cỏ.

Cây được trồng vào mùa xuân sẽ yêu cầu sơn nhựa màu trắng để ngăn ngừa cháy nắng. Gói lỏng lẻo của thân cây có thể bảo vệ chống sương giá, động vật, thuốc diệt cỏ và bị cháy nắng.

Những gì tôi nên tìm kiếm khi mua cây macadamia?

Điều quan trọng là để mua cổ phiếu tốt trồng chất lượng khi thiết lập một vườn cây ăn quả. Tránh các cây còi cọc, gốc bị ràng buộc hoặc bị nhiễm sâu bệnh hoặc bị nhiễm bệnh. Để đảm bảo vườn cây ăn quả được một khởi đầu tốt, chọn cây phát triển mạnh mẽ miễn phí từ các rối loạn dinh dưỡng, côn trùng gây hại và bệnh tật với một hệ thống rễ khỏe mạnh.

Người mua nên xem xét chặt chẽ:

Một gốc lành mạnh được hình thành hệ thống là không xoắn hoặc xoắn.
Một hệ thống gốc mà có khối lượng của rễ rất tốt trong suốt kết hợp bầu.
Một hỗn hợp bầu là thoát nước tốt, dễ vỡ và ngập úng và clods đầm cứng.
Khỏe mạnh mạnh mẽ, tăng trưởng tốt được hình thành với lá màu xanh đậm.
Một tối thiểu 150mm tăng trưởng mới cứng trên ghép. Điều này nên bao gồm ít nhất hai flushes tăng trưởng với một công đoàn ghép mạnh.
Miễn phí từ côn trùng gây hại và bệnh.
Khi nào nở hoa và cắt xén thời gian?

Hoa bắt đầu xảy ra chủ yếu trong tháng với thời tiết mát mẻ và rút ngắn ngày. Thời tiết u ám kéo dài trong đầu mùa thu có thể mang lại bắt đầu trước đó.

Cụm hoa là một chùm với 200 hoặc nhiều hoa hoàn hảo. Hoa màu hồng trên M. tetraphylla và kem trắng trên M. integrifolia. Mỗi hoa có bốn nhị hoa và nhụy hoa với một buồng trứng, trong đó có hai ovules. Những bông hoa protandrous - nam đầu tiên - với phấn hoa được phát hành 1-2 ngày trước khi sự kỳ thị - một phần nữ - trở nên dễ tiếp thu.

Hầu hết các bông hoa đầu tiên mở từ ngày kết thúc cơ bản hoặc hàng đầu của cụm hoa và có thể mất đến một tuần cho những người xa để mở.

Hoa nặng có thể gây ra sự suy giảm quá nhiều carbohydrate.Sau khi hoa chỉ có một noãn được thụ tinh và trong trường hợp có thể chỉ khoảng 1% hoa đậu quả. Vào khoảng 5-8 tuần sau khi ra hoa thả hạt đáng kể xảy ra khi hạt về hạt đậu kích thước.

Shell cứng diễn ra trong đầu tháng Mười Hai theo sau bởi sự tích tụ dầu nhanh chóng vào cuối tháng Mười Hai và tháng Giêng.Ánh sáng mặt trời và sự ấm áp trong giai đoạn hình thành dầu có thể tài khoản cho chất lượng tốt hơn. Thời gian khô trong quá trình thu hồi dầu giai đoạn hình thành hạt nhân tăng và 1 hạt nhân hạng trong khi các điều kiện u ám ẩm ướt làm suy giảm chất lượng.

Làm thế nào lâu một hạt để phát triển?

Nut phát triển macadamia từ khi ra hoa (anthesis) hạt nhân trưởng thành mất khoảng 30 tuần. Anthesis trong tuần cuối cùng của tháng Chín sẽ được theo sau bởi sự gia tăng tăng trưởng theo cấp số nhân trong 4-7 tuần (tháng / tháng mười một), và vỏ cứng trong 14-15 tuần (cuối tháng mười hai) mà tại đó tế bào phân chia thời gian là đầy đủ và không có thêm tăng trưởng diễn ra. Trong ba tháng tới (tháng một-tháng ba) trưởng thành bằng cách chuyển đổi các đường và tinh bột dầu các loại hạt. Đây là một quá trình rất quan trọng quyết định chất lượng cuối cùng của hạt.

Macadamias thu hoạch như thế nào?

Chuẩn bị cho thu hoạch thông thường từ mặt đất bắt đầu vào cuối mùa hè với thuốc diệt cỏ được sử dụng để kiểm soát cỏ và cỏ dại dưới bóng cây. Hầu hết các hạt rơi từ cây vào cuối mùa hè đến đầu mùa đông trong khi vẫn còn trong vỏ bọc. Các hạt rơi xuống sớm nhất có thể chưa trưởng thành hoặc côn trùng bị hư hỏng. Đó là mong muốn, do đó để có một thu hoạch sớm để loại bỏ bất kỳ mùa giải chưa trưởng thành hoặc cuối cùng của các loại hạt. Các loại hạt bị hư hỏng hoặc chất lượng kém có thể được thả nổi trong bể chứa nước.

Máy thu hoạch là kinh tế hơn so với thu hoạch thủ công sản xuất vườn cây ăn quả vượt quá 35 tấn. Các hành động thu hoạch cơ khí có thể gây thiệt hại đất và rễ. Trong điều kiện ẩm ướt, sử dụng thu hoạch bị hạn chế.

Không có thay thế cho thu hoạch hướng dẫn sử dụng trên các sườn dốc và đất đá. Một thách thức tồn tại để phát triển một kỹ thuật thu hoạch đó là chi phí hiệu quả và ít gây thiệt hại đến bề mặt đất. Thu hoạch vẫn là hoạt động tốn kém nhất cho người trồng và làm thế nào nó được xử lý rất có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt.

Ngay sau khi thu hoạch bất kỳ chi quá thấp nên được loại bỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch tiếp theo.

Dehusking là gì?

Hầu hết các loại hạt rơi vẫn còn được kèm theo trong vỏ đã được gỡ bỏ máy móc. Hạt Dehusk trong vòng 24 giờ giảm chất lượng sau thu hoạch nếu không đáng kể có thể xảy ra do nhiệt xây dựng. Nếu hạt không thể dehusked ngay lập tức nó tốt nhất là để họ unharvested.

Macadamias rơi từ cây với hàm lượng độ ẩm khoảng 20%. Nó là bình thường giảm 10% hoặc ít hơn trước khi bán cho bộ vi xử lý. Rất nhiều hạt nhỏ có thể được sấy khô không khí trên các giá đỡ dây điện nông dưới sự che chở trên trang trại. Số lượng lớn được sấy khô với không khí buộc nhóm điều khiển tại một ngọn tháp.

Hơn nữa khô tại nhà máy sử dụng nhiệt hơn vài ngày để làm giảm độ ẩm khoảng 1,5% đã sẵn sàng cho việc crack. Người trồng được thanh toán tỷ lệ phần trăm chất lượng hạt nhân, phục hồi và trọng lượng của vỏ hạt điều chỉnh độ ẩm 10%. các khoản khấu trừ được thực hiện chưa trưởng thành, mốc, hạt nhân bị hư hỏng hoặc nảy mầm côn trùng.

Nut-vỏ năng suất tại độ ẩm 10% là khoảng 3-4 t / ha cho các cây rộng khoảng cách đều nhau.
 

Last edited: