Bán giống cây sưa đỏ (có giấy xác nhận của sở NN&PTNT)

  • Thread starter anhthietlang@gmail.com
  • Ngày gửi
A

anhthietlang@gmail.com

Guest
#1
<font size="4"><br />Vườn ươm Tam đảo chuy&ecirc;n b&aacute;n, cung cấp giống c&acirc;y sưa l&otilde;i đỏ (huỳnh đ&agrave;n, hu&ecirc;, trắc) l&otilde;i đỏ cho c&aacute;c dự &aacute;n trồng rừng, c&aacute;c trang trại, c&aacute;c b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, vườn ươm sẽ bảo h&agrave;nh c&acirc;y sưa l&otilde;i đỏ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; vận chuyển tận nơi nếu KH c&oacute; nhu cầu, gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 2.600VND/c&acirc;y chưa t&iacute;nh cước vận chuyển. Tập thể c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu. LH: anh Thiết, Khu 3/ Tam Quan/ Tam Đảo/ Vĩnh Ph&uacute;c, Tel. 0978881118. Xin cảm ơn!!!</font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lăng Anh Thiết
- Địa chỉ: Khu 3/ Tam Quan/ Tam Đảo/ Vĩnh Phúc.
- Tel, Fax: 0978881118
- email: anhthietlang@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx