ban giong cay trong so luong nhieu(cu ly giong)

  • Thread starter nguyenduong
  • Ngày gửi
N

nguyenduong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: van duong
- Địa chỉ: trau quy gia lam hn
- Tel, Fax: ::: FaX 01699625521
- email: duong01699625521@yahoo.com
================================

<p>c&aacute;c bạn c&ograve;n ph&acirc;n v&acirc;n chưa biết cần mua giống c&acirc;y trồng ở đ&acirc;u b&aacute;n th&igrave; h&atilde;y cầm m&aacute;y v&agrave; h&atilde;y goi cho t&ocirc;i c&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đ&aacute;p ứng nhu cầu cho c&aacute;c bạn đạc biệt những ai m&agrave; muồn trồng lyly v&agrave;o dip tết cần mua giống chất lượng với gi&aacute; cả phải chăng h&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để đạt h&agrave;ng ngay từ b&acirc;y giờ qua số m&aacute;y 01699625521gap anh dương</p>
 
Back
Top