ban giong cay

  • Thread starter công ty TNHH SX & DV sông Đà
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

công ty TNHH SX & DV sông Đà

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH SX & DV sông Đà
- Địa chỉ: 86.Lý tự Trọng , TP Hòa bình,tỉnh Hòa bình
- Tel, Fax: 02183853548
- Email: Duc quạng_25.11@ yahoo.com
================================

bán giống cây lâm nghiêp: keo tai tượng, Dổi, ..., các loại hạt giống cây Nhội, Song mật ( đã được cấp chứng chỉ nguồn giống)
- Bán cỏ Vetiver chuyên để trồng chống sạt lở đê và đường giao thông.
- Bán giống mía tím đặc sản của vùng Bưng,huyện Cao phong.
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top