Bán giống chanh dây (lạc tiên) trái tím từ Đài Loan

  • Thread starter Trần Văn An
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Văn An

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn An
- Địa chỉ: 18/2x phạm văn chiêu, P.9, Quận Gò Vấp, TPHCM
- Tel, Fax: 0908005554 ::: FaX 62579140
- email: nguyenkimlien87@gmail.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px; color: #555555">C&ocirc;ng ty CP N&ocirc;ng Nghiệp Đ&ocirc;ng Phương chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp giống chanh d&acirc;y (lạc ti&ecirc;n)&nbsp;<br />tr&aacute;i t&iacute;m từ Đ&agrave;i Loan, với phương ph&aacute;p gh&eacute;p hiện đại đ&atilde; tạo ra giống gh&eacute;p c&oacute; năng suất cao, &iacute;t bệnh&nbsp;<br />lại ph&ugrave; hợp đối với đất trồng ở một số v&ugrave;ng như: L&acirc;m Đồng, Gia Lai, B&igrave;nh Phước, Đắk N&ocirc;ng, Đắk&nbsp;<br />Lắk...<br /><br />Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br />Ph&ograve;ng kinh doanh xuất nhập khẩu&nbsp;<span class="inText" style="color: #0066ff; text-decoration: none; cursor: pointer">C&ocirc;ng Ty&nbsp;<img border="0" src="http://raovat.net/images/AdPro/external.png" /></span>&nbsp;CP N&ocirc;ng Nghiệp Đ&ocirc;ng Phương<br />Địa chỉ: 18/X2 Phạm Văn Chi&ecirc;u, P.9, Q.G&ograve; Vấp, TPHCM<br />Tel: 08.62579141 - 0908 005 554 (anh An)&nbsp;- 0938 702 006 (chị Thủy)&nbsp;<br />Fax: 08.62579140<br />Website: www.quagac.com - www.tuvannongnghiep.com</span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top