BÁN GIỐNG CHỒN NHUNG ĐEN...

  • Thread starter ANH ĐỒNG
  • Ngày gửi
A

ANH ĐỒNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH ĐỒNG
- Địa chỉ: Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang
- Tel, Fax: 0984.84.84.72 ::: FaX
- email: donghuyen1123472@yahoo.com
================================

<p>Chồn nhung đen l&agrave; con vật rất rễ nu&ocirc;i, ăn tạp thức ăn l&agrave;: rau, cỏ,.....rất c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế. T&ocirc;i đang c&ocirc;ng t&aacute;c xa gđ(Sĩ quan qu&acirc;n đội), vợ t&ocirc;i cũng đi suốt cả ng&agrave;y(Gi&aacute;o vi&ecirc;n) vậy m&agrave; Vợ iu của t&ocirc;i vẫn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng. Đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bệnh tật g&igrave;, con nhỏ của t&ocirc;i cũng cho n&oacute; ăn được; &ocirc;i nu&ocirc;i con vật n&agrave;y thấy th&iacute;ch lắm. Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số đt: <strong>0984.84.84.72.&nbsp;&nbsp; cảm ơn nhiều , hẹn gặp lại nha.</strong></p>
 
Back
Top