Bán giống heo rừng lai thuần chủng

  • Thread starter heorung7xuan
  • Ngày gửi
H

heorung7xuan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Sỹ Đông
- Địa chỉ: xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
- Tel, Fax: 056.3776161; 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

<p>Cần b&aacute;n giống Heo rừng lai thuần chủng: cỡ heo 10-20kg/con, heo đực v&agrave; heo c&aacute;i c&oacute; đủ nhiều d&ograve;ng giống để tổ hợp bầy đ&agrave;n mới đảm bảo kh&ocirc;ng đồng huyết.</p><p>Gi&aacute; cả phải chăng.</p><p>Li&ecirc;n hệ: Anh Sang 0913604099; Anh Trọng: 0975120376; Anh Đ&ocirc;ng:01655933587</p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Sỹ Đông
- Địa chỉ: xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
- Tel, Fax: 056.3776161; 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

Cần bán giống Heo rừng lai thuần chủng: cỡ heo 10-20kg/con, heo đực và heo cái có đủ nhiều dòng giống để tổ hợp bầy đàn mới đảm bảo không đồng huyết.
Giá cả phải chăng.
Liên hệ: Anh Sang 0913604099; Anh Trọng: 0975120376; Anh Đông:01655933587
Bác ui!. lai là lai còn thuần là thuần chứ tại sao lại có loại "heo rừng lai thuần" vậy Bác?. em chẳng hiểu ji cả??????
 
Heo này vừa lai vừa thuần mà, lai là cho phối giống giữa heo rừng nguyên thủy và heo mọi, đồng thời lấy heo rừng lai này phối giống cùng loài với nhau tạo ra heo rừng tốt hơn, giống heo rừng nguyên thủy là lai thuần chủng. Có như vậy heo rừng mới sống được điều kiện chăn nuôi ở vườn nhà chứ.
 
theo tui thì đã lai là lai, vấn đề là lai nhiều hay ít. thuần là thuần chứ làm ji có cái loải ba chỉ như vậy?. tóm lại 1 máu là thuần_ lớn hơn 1 máu là lai
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • Đặc điểm giống heo rừng lai
    • Thread starter gà con tập múa
    • Ngày gửi


  • Back
    Top